Rotating Header Image

Bratislava, SK, Stužková slávnosť Gymnázia L.Sáru

1. December 2012
23:00to23:55

Stužková slávnosť žiakov Gymnázia L.Sáru v Bratislave v hoteli Barónka v Rači. Vstup len na pozvánky.

Súkromný koncert – výhra v súťaži Rádia Expres.

Leave a Reply