Rotating Header Image

Posts on ‘November 15th, 2012’

Bratislava, SK, Stužková slávnosť Gymnázia L.Sáru

[ 1. December 2012; 23:00 to 23:55. ] Stužková slávnosť žiakov Gymnázia L.Sáru v Bratislave v hoteli Barónka v Rači. Vstup len na pozvánky.

Súkromný koncert – výhra v súťaži Rádia Expres.